O nas:Działalność:Kontakt:Linki


   STRONA GŁÓWNA

Kalendarium
Kino"Gryf"
Turystyka

O nas - historia

Gryfiński Dom Kultury powstał w 1958 roku. Jego początki (wówczas Powiatowego Domu Kultury) banalnie mówiąc były trudne. Ówczesna Powiatowa Rada narodowa widziała potrzebę przeniesienia działalności kulturalnej do jakiegoś obiektu. Tuz po wojnie tymczasowo funkcję tzw. sali ludowej pełniła mała salka gimnastyczna przy ul. Łużyckiej. 17 kwietnia 1957 roku delegowano ze stanowiska kierownika świetlicy w Swobnicy do pracy w charakterze instruktora Domu Kultury w Gryfinie pierwszego pracownika, którym był Pan Tadeusz Adamczyk. Pierwszy instruktor był z zawodu krawcem, z zamiłowania muzykiem amatorem i prowadził wiejską kapelę ludową. Wraz z żona przeprowadził się do budynku przy ul. Szczecińskiej, gdzie w zasadzie dozorował ruinę, która w przyszłości miała pełnić funkcję Domu Kultury.
Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie powołany został przez Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie w lutym 1973 roku, który widział potrzebę oddzielnego prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszą swoją siedzibę dzielił jednak z Powiatowym Domem Kultury w Gryfinie przy ulicy Szczecińskiej (obecnym GDK-iem). Kierowanie Młodzieżowym Domem Kultury powierzono pani Renacie Sulik, która pełniła tę funkcję do 15 lipca 1973 roku, kiedy na stanowisko dyrektora placówki powołano panią Irenę Perlik, która kierowała placówką przez 30 lat. Niebawem MDK przeniósł się do "Pałacyku pod Lwami", w której mieściły się kolejno Szkoła Podstawowa Nr 1, a później Szkoła Podstawowa Nr 2. Do południa odbywały się lekcje, po południu, po wyniesieniu ławek klasy pełniły funkcję pracowni Młodzieżowego Domu Kultury. Tak było do czasu wybudowania nowego budynku dla SP 2. Placówka ukierunkowana była na pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną, proponując im zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w różnorodnych kołach zainteresowań artystycznych, naukowych i turystycznych.
Obecny Gryfiński Dom Kultury oprócz swojej dotychczasowej działalności przejął także całą działalność MDK-u z jego 30-letnią tradycją.

Można więc powiedzieć, że po 30-letnim "rozwodzie" placówki działają znowu wspólnie
i wierzymy, że doświadczenia zdobyte w minionym okresie przyczynią się do jak najefektywniejszej działalności z pożytkiem dla lokalnej społeczności oraz promocji naszego regionu w kraju i za granicą

Więcej o nas 

O nas | Statut | Regulamin organizacyjny | Historia

Dyrekcja

Zalewska Maria - Dyrektor
Drabik Monika - Z-ca Dyrektora
Rudnicki Krzysztof - Z-ca Dyrektora

Instruktorzy

Gadomska Kamilla - st. instruktor turystyki
Gmiter Krzysztof - instruktor teatralny
Gwiazda-Gielnik Marlena - mł. instruktor
Handke Grzegorz - st. instruktor muzyki
Hołubowska Eliza - st. instruktor tańca
Hołubowski Tomasz - instruktor ds. audiowizualnych
Janiszewski Janusz - st. instruktor teatralny
Kasprzyk Elżbieta - mł. instruktor
Kopystyńska Aneta - instruktor plastyki
Krutelewicz-Sobieralska Dorota - instruktor teatralny
Mucha Agnieszka - mł. instruktor
Narzekalak Elżbieta - st. instruktor plastyki
Ostrowski Piotr - st. instruktor ds. wokalnych i audiowizualnych
Papiernik Katarzyna - mł. instruktor
Perlik Irena - st. instruktor ds. koordynacji wypoczynku letniegoi zimowego
Poźniak Małgorzata - instruktor plastyki
Przedmojski Marek - mł. instruktor ds. akustycznych
Ragan Małgorzata - instruktor plastyki
Stefanowska Anna - instruktor
Szwajczuk Jacek - st. instruktor muzyki
Tarnowski Tomasz - mł. instruktor (grafik komputerowy)
Tyła Karina - mł.instruktor plastyki
Tyła Wiesława - st. instruktor plastyki
Wasilewski Tadeusz - st. instruktor
Świtelska Małgorzata - st.instruktor

Organizacja

Kozak Krzysztof - gł. specj. organizator imprez
Jama Patrycja - mł. instr. ds. organizacji imprez


P O L E C A M Y :
(5kB)
Studio Filmowe 8mm - gryfińskie kino niezależne
(5kB)
(5kB)

Strona główna:O nas:Kontakt:Linki:Działalność:Kalendarium:Kino"Gryf"

Copyrights © 2004 Gryfiński Dom Kultury