O nas:Działalność:Kontakt:Linki


   STRONA GŁÓWNA

Kalendarium
Kino"Gryf"
Turystyka

O nas

Gryfiński Dom Kultury jest placówką kulturalną obejmującą swoją działalnością Miasto i Gminę Gryfino. Główna siedziba GDK-u znajduje się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 17. Od września 2005 r. placówka działa również w "sercu miasta"- w tzw. "Pałacyku pod Lwami" - dotychczasowej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury, z którym obecnie stanowi jeden - Gryfiński Dom Kultury. Placówka przejęła także wszystkie zadania statutowe MDK-u.

Gryfiński Dom Kultury administruje także swoimi filiami wiejskimi w Bartkowie, Borzymiu, Sobiemyślu, Sobieradzu, Daleszewie, Mielenku Gryfinskim, Starych Brynkach, Krajniku, Drzeninie, Czepinie, Steklnie, Krzypnicy, a także we wszystkich szkołach miasta i gminy, w których działają koła artystyczne i turystyczne. GDK zarządza kinem " Gryf" - jedynym aktualnie kinem w powiecie.

Zadaniem Gryfińskiego Domu Kultury jest umożliwienie dzieciom, młodzieży, a także dorosłym mieszkańcom naszej gminy, rozwoju własnych zainteresowań i pasji oraz zaspakajanie potrzeb w zakresie tworzenia, uczestniczenia, odbioru wartości kulturalnych, poprzez kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących miasto w kraju i zagranicą.

Naszymi instruktorami są specjaliści w zakresie plastyki, teatru, tańca, muzyki, turystyki, a liczne sukcesy naszych zespołów, zdobywane zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i poza granicami kraju świadczą o profesjonaliźmie pracy z uczestnikami.

Gryfiński Dom Kultury ściśle współpracuje z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, kładąc duży nacisk na tzw. "wychowanie regionalne".

Działalność placówki określa jej Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Więcej o nas 

O nas | Statut | Regulamin organizacyjny | Historia

Administracja

Lubaszczuk Agnieszka;  Szczurek Irena; 

Obsługa


Byli pracownicy

Adamczyk Tadeusz,  Biały Maria,  Kopystyński Marcin,  Koszyk Kazimierz,  Kruszenko Barbara,  Ostrowska Irena,  Paradowska Franciszka,  Wełnowska Sabina,  Wełnowski Tadeusz,  Wróbel Dorota, 

Dyrekcja

Zalewska Maria - Dyrektor
Drabik Monika - Z-ca Dyrektora
Rudnicki Krzysztof - Z-ca Dyrektora

Instruktorzy

Gadomska Kamilla - st. instruktor turystyki
Gmiter Krzysztof - instruktor teatralny
Gwiazda-Gielnik Marlena - mł. instruktor
Handke Grzegorz - st. instruktor muzyki
Hołubowska Eliza - st. instruktor tańca
Hołubowski Tomasz - instruktor ds. audiowizualnych
Janiszewski Janusz - st. instruktor teatralny
Kasprzyk Elżbieta - mł. instruktor
Kopystyńska Aneta - instruktor plastyki
Krutelewicz-Sobieralska Dorota - instruktor teatralny
Mucha Agnieszka - mł. instruktor
Narzekalak Elżbieta - st. instruktor plastyki
Ostrowski Piotr - st. instruktor ds. wokalnych i audiowizualnych
Papiernik Katarzyna - mł. instruktor
Perlik Irena - st. instruktor ds. koordynacji wypoczynku letniegoi zimowego
Poźniak Małgorzata - instruktor plastyki
Przedmojski Marek - mł. instruktor ds. akustycznych
Ragan Małgorzata - instruktor plastyki
Stefanowska Anna - instruktor
Szwajczuk Jacek - st. instruktor muzyki
Tarnowski Tomasz - mł. instruktor (grafik komputerowy)
Tyła Karina - mł.instruktor plastyki
Tyła Wiesława - st. instruktor plastyki
Wasilewski Tadeusz - st. instruktor
Świtelska Małgorzata - st.instruktor

Organizacja

Kozak Krzysztof - gł. specj. organizator imprez
Jama Patrycja - mł. instr. ds. organizacji imprez


P O L E C A M Y :
(5kB)
Studio Filmowe 8mm - gryfińskie kino niezależne
(5kB)
(5kB)

Strona główna:O nas:Kontakt:Linki:Działalność:Kalendarium:Kino"Gryf"

Copyrights © 2004 Gryfiński Dom Kultury