O nas:Działalność:Kontakt:Linki


   STRONA GŁÓWNA

Kalendarium
Kino"Gryf"
Turystyka

Działalność

DZIAŁALNOŚĆ

Gryfiński Dom Kultury współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą. Partnerami GDK w realizacji wielu przedsięwzięć są m.in. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr KANA, Teatr Karton, domy kultury w Chojnie, Pyrzycach, Policach, Stargardzie Szczecińskim, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Szkoła Życia w Nowym Czarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie, Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy, Volkoshochsule w Schwedt, Kindervereiningung w Schwedt.
Na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny miasta, imprezy które zostały wymyślone i od kilku lat realizowane przez GDK:

 • akcje charytatywne na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz mieszkańców Gryfina, którzy znaleźli się w potrzebie,
 • koncerty kameralne w kościele,
 • Przeglądy Jasełkowe,
 • rejonowe przeglądy recytatorskie, taneczne, teatralne, piosenki dziecięcej - Amatorskich Zespołów Artystycznych,
 • zabawy mikołajowe dla dzieci w mieście Gryfino,
 • koncerty wigilijne,
 • wspólne warsztaty terapeutyczno- plastyczne,
 • przeglądy twórczości niepełnosprawnych,
 • olimpiady niepełnosprawnych,
 • występy dzieci z DPS-u na imprezach organizowanych przez GDK,
 • imprezy turystyczne,
 • turnieje wiedzy turystyczno-krajoznawczej,
 • turnieje wiedzy pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
 • turnieje wiedzy o ruchu drogowym
 • półkolonie dla dzieci w okresie zimowych ferii i wakacji letnich
 • Jesteśmy organizatorem Gryfińskich Spotkań Teatralnych "NA MOŚCIE"
 • W roku 2000 powołaliśmy do życia cykl imprez z cyklu "BEZGRANICE" z troska o wszechstronne i rzetelne pokazanie tego co w naszej kulturze spychane jest na margines, a co stanowi szczególnie wartościową sferę ludzkiej działalności.
 • We wrześniu 2005 roku łącząc się z Młodzieżowym Domem Kultury przejęliśmy również jego dotychczaową działalność wraz z jego 30-lenią historią, tradycjami i sukcesami.

  Organizując projekcje filmowe czy koncerty muzyczne staramy się opierać na tych formach artystycznych, które w autentyczny sposób mówią o świecie i ludziach, które są przejawem oryginalnej inwencji twórczej.

  Rozwój kultury i tworzenie lokalnych środowisk kulturalnych to długotrwały proces, który wymaga korzystania z bogactw form i tworzenia instytucji służących animacji, wspieraniu i rozpowszechnianiu kultury. Oczywiście działalność Domu Kultury to nie tylko imprezy , ale także praca w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy więc całoroczną działalność w tym zakresie zarówno w naszych siedzibach: na Szczecińskiej 17 i w "Pałacyku pod Lwami" przy Bol. Chrobrego 48, ale także we wszystkich szkołach w mieście i gminie oraz w świetlicach wiejskich, gdzie dzialaja także kapele ludowe.

  To właśnie zespoły GDK często działają na zasadzie "karetki pogotowia". Chętnie uczestniczą w festynach i imprezach na terenie naszego miasta i gminy Gryfino. Aktywnie uczestniczą w imprezach ogólnopolskich i poza granicami naszego kraju. To właśnie one są siłą motoryczna naszej instytucji.

  Liczba osób uczestnicząca we wszystkich formach działalności GDK i świetlic wiejskich świadczy o tym , ze działalność ta potrzebna jest naszej gminie. Nasza praca opiera się głównie na kontaktach z tymi ludźmi - podczas zajęć w GDK i świetlicach wiejskich jak i podczas imprez plenerowych.

  Najbliższe imprezy 


  Koła zainteresowań GDK 

  Plastyka | Muzyka | Turystyka | Teatr | Taniec | Film
  Świetlice wiejskie

  CELUJĄCY Z KULTURY 

  Przeglądy ARA
  Konkursy  

  Wspólnie wypromujmy Wodnika
  -------
  I Gryfiński Przegląd Artystyczny
   


  Instruktorzy

  Gadomska Kamilla - st. instruktor turystyki
  Gmiter Krzysztof - instruktor teatralny
  Gwiazda-Gielnik Marlena - mł. instruktor
  Handke Grzegorz - st. instruktor muzyki
  Hołubowska Eliza - st. instruktor tańca
  Hołubowski Tomasz - instruktor ds. audiowizualnych
  Janiszewski Janusz - st. instruktor teatralny
  Kasprzyk Elżbieta - mł. instruktor
  Kopystyńska Aneta - instruktor plastyki
  Krutelewicz-Sobieralska Dorota - instruktor teatralny
  Mucha Agnieszka - mł. instruktor
  Narzekalak Elżbieta - st. instruktor plastyki
  Ostrowski Piotr - st. instruktor ds. wokalnych i audiowizualnych
  Papiernik Katarzyna - mł. instruktor
  Perlik Irena - st. instruktor ds. koordynacji wypoczynku letniegoi zimowego
  Poźniak Małgorzata - instruktor plastyki
  Przedmojski Marek - mł. instruktor ds. akustycznych
  Ragan Małgorzata - instruktor plastyki
  Stefanowska Anna - instruktor
  Szwajczuk Jacek - st. instruktor muzyki
  Tarnowski Tomasz - mł. instruktor (grafik komputerowy)
  Tyła Karina - mł.instruktor plastyki
  Tyła Wiesława - st. instruktor plastyki
  Wasilewski Tadeusz - st. instruktor
  Świtelska Małgorzata - st.instruktor


  P O L E C A M Y :
  (5kB)
  Studio Filmowe 8mm - gryfińskie kino niezależne
  (5kB)
  (5kB)

  Strona główna:O nas:Kontakt:Linki:Działalność:Kalendarium:Kino"Gryf"

  Copyrights © 2004 Gryfiński Dom Kultury